Narodowe Czytanie Trylogii
2014-09-18 14:13:03
Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza

W piątek 16 września 2014 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z bibliotekarką Ewą Szymanek wzięła udział w akcji Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Do wspólnego czytania wybranych fragmentów „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego” zaprosiła Jadwiga Marczewska dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

W ogólnopolską akcję propagującą czytanie literatury polskiej włączyli się: Adam Niwiński Starosta Łęczyński, Kazimierz Radko Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, Mirosław Tarkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Elżbieta Brodzik dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Elżbieta Kępka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Piotr Rybak dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Krzysztof Bojarski z-ca dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Małgorzata Paprota dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Grażyna Maksymiuk kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lek-Med.-2” w Łęcznej oraz dyrektorzy szkół Powiatu Łęczyńskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek, nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami.

Pierwsza część spotkania poświęcona była biografii Henryka Sienkiewicza, którą przybliżyli: Małgorzata Paprota, Piotr Rybak oraz Krzysztof Bojarski.

Następnie zgromadzeni goście mogli sprawdzić swoją znajomość „Trylogii”, odgadując z czyich ust i w jakich okolicznościach padły cytowane przez prowadzącą spotkanie słowa. Osoba, która prawidłowo wskazała autora zwrotu w nagrodę odczytywała fragment powieści, zawierający ów cytat. 

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie przez ucznia ZS im. K.K. Jagiellończyka Dekalogu Sienkiewiczowskiego "Dziesięcioro przykazań Sienkiewiczowskich, danych Narodowi na raucie jubileuszowym w dn. 22 r.1900.”, który w dniu Jubileuszu 25-lecia twórczości napisali przyjaciele pisarza.

Na zakończenie głos zabrał Adam Niwiński, który nawiązał do obecnej sytuacji politycznej i podkreślił jak ważna jest świadomość narodowej tożsamości.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał dyplom z okolicznościową pieczęcią. Osoby, które przyniosły ze sobą egzemplarz „Trylogii” miały możliwość otrzymania okazjonalnego stempla dokumentującego udział w ogólnopolskiej akcji.

Zorganizowane spotkanie pozwoliło, choć na krótko wzruszyć się pięknem języka „Ogniem i mieczem”, „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego”, zasmakować rubasznego humoru, przywołać niezapomnianych bohaterów i dać się porwać przygodzie.

Współorganizatorem spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej był Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Rozpoczęło ją czytanie poematu „Pana Tadeusza”, utworu będącego nieodłączną częścią polskiego kanonu kulturowego. W ubiegłym roku akcja poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę, propagowanie polskiej literatury i wzmacnianie tożsamości narodowej.

Galeria

 

Zostaw komentarz