Nasi stypendyści
2012-11-05 14:14:49

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

5 XI 2012. W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystość zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni wyższych, posłowie i senatorowie, a także burmistrzowie i starostowie jako przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wraz z uczniami przybyli ich opiekunowie – nauczyciele i dyrektorzy szkół.

W tym roku za wybitne osiągnięcia w nauce z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiegi i Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Górniczych: Ernest Stopa (średnia 5,22) – kl. IVd Technikum Elektryczne i Dawid Kowalski (średnia 5,31) – kl. IIm Technikum Górnicze.

Wojewoda Lubelski do każdego z rodziców nagrodzonych uczniów skierowała List Gratulacyjny, w którym złożyła gratulacje i wyrazy uznania w związku z przyznaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów: - Otrzymane Stypendium to wspaniałe uhonorowanie pracy włożonej w wychowanie Syna i wspieranie Jego chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zdolności, zainteresowań, a także kształtowanie właściwych postaw. Syn niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławił imię szkoły i był jej dumą.

Na zakończenie uroczystości wszyscy stypendyści stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Panem Ministrem, Panią Wojewodą oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Galeria

Zostaw komentarz