Oferta ZSG podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie
2019-03-18 14:07:34


Oferta ZSG podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie

Po raz pierwszy Starostwo Powiatowe zorganizowało na Targach Edukacyjnych wspólne stoisko dla szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński. I po raz pierwszy LW „Bogdanka” S.A. zorganizowała na targach wspólne stoisko dla szkół kształcących w zawodach górniczych.

W tym roku, w dniach 14-15 marca 2019, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej wystawił kilkunastoosobową ekipę uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych, by atrakcyjnie i fachowo przedstawić ofertę szkoły zainteresowanym ośmioklasistom i gimnazjalistom.

Młodzi kandydaci mieli okazję zobaczyć jak pracuje na stoisku urządzenie z pracowni mechanicznej -  ploter frezujący oraz wykonaną pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów elektrycznych automatyczną bramę przesuwną.

Obydwa stoiska, górnicze i powiatowe, odwiedził Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski i Wicestarosta Dawid Kostecki. Stoisko górnicze odwiedził także zastępca prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Adam Partyka, który podczas Targów Edukacyjnych odebrał dla Lubelskiego Węgla Podziękowanie od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.

Równolegle z Targami Edukacyjnymi odbywał się Regionalny Kongres Zawodowy, podczas którego  sekretarz stanu MEN, Marzena Machałek podkreśliła rangę kształcenia zawodowego oraz potrzebę dostosowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Pani Sekretarz odwiedziła także stoiska prezentujące ofertę edukacyjną szkół w tym stoisko Bogdanki i szkół Powiatu Łęczyńskiego.

Podsumowaniem Kongresu były panele dyskusyjne adresowane do dyrektorów szkół prowadzących szkolnictwo zawodowe, organów prowadzących, pracodawców oraz dyrektorów szkół podstawowych. Panel I: Wyzwania i możliwości kształtowania oferty szkolnictwa branżowego w powiatach województwa lubelskiego, poprowadziła Dorota Makara dyr. ZS im. K.K. Jagiellończyka. W panelu wziął udział wicestarosta Dawid Kostecki.

Galeria

Zostaw komentarz