Olimpiada Wiedzy Technicznej 2016
2016-10-21 10:57:55


Szkolny Etap XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej 

21 października 2016 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się szkolne eliminacje XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wzięło w niej udział 30 uczniów z klas: 3a, 3b, 3c, 3m, 4d, 4m. Musieli się oni zmierzyć z bardzo trudnymi pytaniami sprawdzającymi umiejętność logicznego myślenia, znajomości matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Galeria

Zostaw komentarz