Ponad milion na szkołę górniczą w Łęcznej
2019-09-23 08:35:53

Ponad milion na szkołę górniczą w Łęcznej

19 czerwca 2019r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej z dumą zaprezentował zmodernizowane warsztaty szkolne na Pasterniku. Wartość zakupionych maszyn oraz zadań związanych z realizacją projektu modernizacji infrastruktury kształcenia zawodowego dla ZSG wyniosła ok. 1 mln 341 tys. zł.

W uroczystości otwarcia uczestniczyły władze kopalni, spółek górniczych, władze miasta i powiatu łęczyńskiego i zaprzyjaźnionych instytucji. Symbolicznego otwarcia warsztatów przez przecięcie wstęgi dokonali: Michał Pelczarski wicestarosta, Adam Partyka z-ca prezesa zarządu LW "Bogdanka" i dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.

Podniosłego nastroju chwili dopełniła orkiestra górnicza, której przewodził kapelmistrz Roman Kurzępa. Niemal połowę składu orkiestry stanowią absolwenci ZSG, również tamburmajor to absolwent szkoły. Paweł Kowalik tego dnia bronił pracy magisterskiej na AGH w Krakowie. – Paweł, wszyscy trzymamy za ciebie kciuki - mówił dyrektor szkoły Arkadiusz Marucha.

Dyrektor dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania warsztatów: kopalni, spółkom kopalnianym, władzom powiatu, a także pracownikom szkoły, bez których, budynek przypominający początkowo zdewastowany pustostan w niedługim czasie zaczął służyć uniom jako miejsce nauki zawodu dla górników.

Wewnątrz goście podziwiali nowoczesne urządzenia oraz uczniów kształcących się w zawodzie mechanika i elektryka, którzy prezentowali możliwości maszyn przeznaczonych do nauki.

Henryk Harmasz, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów górniczych w ZSG, opowiedział gościom o początkach budowy warsztatów oraz obecnym stanie wyposażenia części górniczej. Pryszli górnicy zapreznetowali zabudowanie stojaka natychmiastpodporowego Valen.

Goście z podziwem oglądali nowe maszyny i urządzenia, o których opowiadał nauczyciel Bendeykt Porębski: tokarkę z cyfrowym wyświetlaczem 3D, tokarkę CNC, numeryczną przecinarka plazmowa CNC, frezarkę 1212V. Zaprezentowano także kamerę termowizyjną, a o zaletach jej zastosowania w zakładach produkcyjnych i ale też i w domach, opowiadał Paweł Duda, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Dyrektor poprosił gości o uruchomienie numerycznej wycinarki plazmowej CNC, która  miała wyciąć tablicę upamiętniającą uroczyste otwarcie warsztatów. Do zadania zgłosił się ksiądz proboszcz Andrzej Lupa, która poświęcił też nowo otwarty budynek warsztatów.

Każdą z zakupionych maszyn obsługiwali uczniowie demonstrując zaproszonym gościom możliwości najnowocześniejszego na rynku sprzętu. Uruchomiono także maszynę CNC, wykonaną w pracowni mechanicznej ZSG przez Benedykta Porębskiego.

Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe gadżety tj. godło górnicze wydrukowane przez zakupioną w ramach projektu drukarkę 3D.

Realizację projektu z ramienia starostwa prowadziła Anna Giszczak, inspektor ds. inwestycji i rozwoju powiatu, natomiast z ramienia szkoły Marzena Szypulska, psycholog.

Ostatnim akcentem uroczystości było przykręcenie wyciętej przez nowe urządzenia pamiątkowej tablicy. Przykręcali ją: Adam Partyka z-ca prezesa zarządu LW "Bogdanka", Leszek Włodarski burmistrz Łęcznej, Anna Giszczak, inspektor ds. inwestycji i rozwoju powiatu i Andrzej Fedurek dyrektor ds. technicznych PRG Linter S.A.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 13.6. Infrastruktura Kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pod nazwą: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.

Galeria

Zostaw komentarz