Powiatowy Etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
2013-01-14 12:00:36

Uczeń ZSG zajął I miejsce

14 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbył się powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, którego organizatorami są Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego: z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Górniczych, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Uczniów i ich opiekunów powitał nauczyciel WOS Mariusz Witkowski. Również Wicestarosta Łęczyński Kazimierz Budka skierował słowa powitania do uczniów, wyraził także radość z ich licznej obecności w tym konkursie.  – Cieszę się że są chętni, którzy chcą pogłębiać wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego – mówił – Nie wszyscy mogą w tym konkursie wygrać, niech więc wygrają najlepsi. - Reforma samorządu terytorialnego to jedna z reform, która przyniosła najlepsze korzyści dla kraju i dlatego tę wiedzę należy krzewić. Życzę wszystkim powodzenia – mówił dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test zawierający pytania dotyczące wyborów samorządowych, a także budżetów jednostek powiatowych i gminnych. Trzeba było znać odpowiedź m.in. na pytania: Co składa się na dochody gmin? Jakie są źródła dochodów powiatów? Co należy do zadań terytorialnej komisji wyborczej? Kto może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego?

Zwycięzcami etapu powiatowego zostali:

I miejsce – Zdobysław Gomułka, kl. IVd Technikum Elektryczne, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
II miejsce – Agnieszka Wawszczak, kl. IV Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wicestarosty Łęczyńskiego albumy oraz wydawnictwa promujące powiat, pozostałym uczestnikom dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Arkadiusza Marucha wręczył szkolne gadżety.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas etapu wojewódzkiego.

Galeria

Zostaw komentarz