Próbna ewakuacja w ZSG
2017-09-22 11:10:33

Na wypadek, gdyby...

Próbna ewakuacja w ZSG

22 września 2017 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Dokładnie o godzinie 10 rozległ się sygnał do ewakuacji - sześciokrotny dzwonek szkolny. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Punktem zbiórki był plac obok szkoły. Po sprawdzeniu stanu klas nauczyciele złożyli raport o frekwencji prowadzącemu ewakuację dyrektorowi szkoły.   Potwierdził on, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę sportową. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Przeprowadzona ewakuacja pokazała, że uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są przygotowani do postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 

Galeria

Zostaw komentarz