Ranking Techników 2018
2018-01-25 13:12:34


Ranking Techników Perspektywy 2018


W środę 10 stycznia 2018 r. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki edycji 2018 swoich dwóch prestiżowych rankingów - liceów ogólnokształcących oraz techników. Technikum Górnicze i Politechniczne w Łęcznej zajęło 21 miejsce w województwie lubelskim.

W tym roku w pierwszej 50 najlepszych techników województwa lubelskiego spośród szkół Powiatu Łęczyńskiego znalazły się dwie: Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (21 miejsce) oraz Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (39 miejsce).

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Mamy nadzieję, że ranking, który  już po raz dwudziesty został przygotowany przez Perspektywy pomoże uczniom i ich rodzicom w wyborze szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Pełna treść rankingu wojewódzkiego: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3756:ranking-technikow-2018-woj-lubelskie&catid=249&Itemid=449

Zostaw komentarz