Rekrutacja trwa - Zapraszamy
2015-06-10 10:38:48
Trwa rekrutacja. Zapraszamy

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Prezentacja o szkole


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Technikum Górnicze

 1. Technik górnictwa podziemnego (tylko dla chłopców)
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia)
 2. Technik przeróbki kopalin stałych
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia)
 3. Technik mechanik 
  (
  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka)


Technikum Elektryczne

 1. Technik elektryk 
  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka)


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkony 2015/2016


Przedmioty wliczane do punktacji

Technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych - język polski, matematyka, geografia, informatyka

Technik mechanik, technik elektryk - język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Nauka trwa 4 lata

     1. Języki obce: angielski i rosyjski 
     2. Szkoła przygotowuje do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
     3. Od kandydatów wymaga się dobrego stanu zdrowia

 Nasze atuty

 1. Praktyczna nauka zawodu w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A.
 2. Zajęcia pozalekcyjne, SKS
 3. Koło Dziennikarsko-Fotograficzne
 4. Koło Teatralne "Liberum Veto"
 5. Nowoczesna pracownia komputerowa i językowa
 6. Specjalistyczne pracownie przedmiotowe
 7. Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 8. Barek szkolny
 9. Zajęcia na jedną zmianę 
 10.  

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

   1. Technik górnictwa podziemnego
 
  2. Technik przeróbki kopalin stałych
   3. Technik elektryk
 
  4. Technik mechanik


Zostaw komentarz