Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
2016-09-02 11:46:39

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Pierwszego września szkolne korytarze wypełniły się radosnym gwarem uczniów. Po dwóch miesiącach wakacji młodzież witała się wymieniając letnimi wrażeniami. Pierwszoklasiści rozpoczęli swoją przygodę ze szkołą, inni powrócili do dobrze znanej szkolnej ławki. Rozpoczęcie roku szkolnego porzedzone było Mszą świętą sprawowaną w parafii św. Barbary.

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w ZSG rozpoczęło 302 uczniów, 56 to pierwszoklasiści. Klasy pierwsze kształcić się będą w zawodzie technik mechanik, technik elektryk i technik górnik.

Dyrektor Arkadiusz Marucha z dumą przedstawił uczniom wyniki tegorocznych matur. Absolwenci Technikum Elektrycznego i Technikum Górniczego zdali ją niemal w 100 proc. Z poszczególnych przedmiotów wyniki te są zdecydowanie lepsze od średniej wojewódzkiej i krajowej. Natomiast z języka polskiego wskazują, że ZSG może konkurować z renomowanymi liceami lubelskimi. Bardzo dobrze wypadł też egzamin z kwalifikacji zawodowych, zdawalność powyżej 90 proc. sprawia, że ZSG jest pod tym względem w czołówce szkół zawodowych.

Starosta Łęczyński Roman Cholewa gratulował uczniom i gronu pedagogicznemu wspaniałego sukcesu.  – Tylko bić brawo – mówił - i trzymać tak dalej. Życzył uczniom dobrych ocen, przypominając o systemie stypendialnym wprowadzonym przez Starostwo Powiatowe. Średnia za semestr 4,75 pozwala na uzyskanie stypendium, które jest wypłacane przez pięć miesięcy w kwocie 200 złotych. W drugim semestrze sześciu uczniów w Zespole Szkół Górniczych zdobyło takie stypendia i będzie je otrzymywać od września 2016 do stycznia 2017.

Szczególnym momentem  szkolnej uroczystości było przecięcie wstęgi przez Starostę oraz Dyrektora szkoły i odebranie zmodernizowanych sal sportowych. Inwestycja dofinansowana była przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Od 5 września rozpoczną się prace związane z wykonaniem nowoczesnego kompleksu sportowego na zewnątrz szkoły, z którego korzystać będzie również młodzież ze szkół uczących się przy ul. Bogdanowicza 9. Kompleks zewnętrzny można będzie użytkować od 1 września przyszłego roku.

Dyrektor Arkadiusz Marucha życzył wszystkim ciekawej przygody z nauką. – Mam nadzieję, że ten rok szkolny wzbogaci waszą wiedzę i umiejętności, a pierwszoklasistom pozwoli poznać serdecznych przyjaciół - mówił.

Młodzież przygotowała zabawną część artystyczną, przedstawiając kolejne lata nauki w ZSG. W krzywym zwierciadle ukazani zostali zarówno nauczyciele jak i  „odporni” na wiedzę uczniowie. W scenkach przedstawiających wybrane lekcje, dialogi odbywały się przy pomocy fragmentów znanych hitów muzycznych to sprawiało, że wszyscy pokładali się ze śmiechu. Na zakończenie Szymon Osieleniec zaśpiewał piosenkę „Chcą zrobić ze mnie ryla”, do której słowa napisał Bartłomiej Roczon.

Tym zabawnym akcentem zakończyła się część oficjalna uroczystości, a młodzież udała się z wychowawcami do klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie.

Część artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Angeliki Dzirby, Stanisławy Ciężar, Kamila Michonia i Grzegorza Mazura.

Galeria

Zostaw komentarz