SEP – nowe uprawnienia uczniów ZSG
2014-02-26 11:41:54

SEP – nowe uprawnienia uczniów ZSG

Ważnym elementem kształcenia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej jest przygotowanie młodzieży do aktywnego wchodzenia na rynek pracy. Poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji uczniowie mają możliwość zwiększenia swoich szans na  zatrudnienie.

Z takiej możliwości skorzystało 32 uczniów Technikum Elektrycznego, którzy 19 lutego 2014r.  przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie przekraczającym 1kV – tzw. uprawnień elektrycznych SEP.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu zasad budowy i działania instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, zasad eksploatacji instalacji, przepisów dotyczących eksploatacji, zasad przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych, zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu i uzyskali „Świadectwa kwalifikacyjne SEP”. Gratulujemy!

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego w dużej mierze możliwy był dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, uczących przedmiotów zawodowych w Technikum Elektrycznym.

Zostaw komentarz