Spotkania z policjantkami
2020-03-10 08:52:31


Spotkania z policjantkami

6 marca 2020 r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej sierż. szt. Izabelą Ziębą oraz sierż. Justyną Kołodziej.

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, że w wieku 17 lat ponosi już odpowiedzialność prawną za swoje czyny tak jak osoba dorosła - odpowiada przed sądem karnym, a nie cywilnym. Poznała sankcje prawne wynikające z posiadania i sprzedawania narkotyków i dopalaczy. Zapoznała się z konsekwencjami stosowania cyberprzemocy i posługiwania się mową nienawiści. Wyjaśniono kim jest funkcjonariusz państwowy, że m.in. jest nim nauczyciel, i jaka z tego tytułu przysługuje mu ochrona.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Dzięki rozmowie z przedstawicielkami prawa, poszerzyli swoją wiedzę o prawnych konsekwencjach, niektórych, niekiedy zdawałoby się „niewinnych” w ich oczach czynów. Jednak jak mówi łacińska sentencja Ignorantia legis non excusat - nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Galeria

Zostaw komentarz