Spotkanie z pisarzem
2012-12-10 08:35:22
Spotkanie z autorem książki „Wybraliśmy Bogdankę”

GaleriaSpotkanie cz.1 - mp4 • Spotkanie cz. 2 - mp4

5 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich i czwartych z pisarzem, emerytowanym górnikiem, byłym sztygarem kopalni „Bogdanka”, Stanisławem
Luchowskim.

Pisarza powitał Dyrektor ZSG Arkadusz Marucha, przedstawiając zgromadzonej młodzieży Autora literatury górniczej. Stanisław Luchowski urodził się w Biłgoraju, Akademię Techniczno-Rolniczą ukończył w Bydgoszczy na kierunku Elektrotechnika Przemysłowa, a lata pracy spędził w kopalni „Bogdanka” niemal od samych jej początków. Obecnie mieszka w Bydgoszczy.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być i mówić do was droga młodzieży. Wy jesteście solą tej ziemi. Człowiek ma do wyboru albo ciężko pracować za młodu zdobywając wiedzę i wykształcenie, albo ciężko pracować przez resztę życia. Pokładam nadzieję, że w tej szkole, w tych murach zdobędziecie potrzebną wam wiedzę, która poprowadzi was na szczyty – mówił Pisarz zwracając się do uczniów. Podkreślał, że z ziemią łęczyńską związany jest od 1975 r. – Tutaj przyjechałem mając 26 lat jako młody inżynier elektryk. Pracowało nam się wspaniale, wtedy zdawało się, że zmieniamy świat, taki mieliśmy zapał – zaczął opowieść o swoich losach i historii kopalni „Bogdanka”. Wspomnienia radosne przeplatały się z trudnymi i bolesnymi. – Wypiliśmy tutaj najgorszą czarę goryczy, zjedliśmy najtwardszy kawałek chleba – wspominał nieustanną walkę z żywiołem – Szyby zalewane były kilka razy w tygodniu. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że w kopalni jest szyb wgłębiony do jednego kilometra a następnie zasypany. Jest to Szyb nr 1, który nosi imię odkrywcy tego złoża profesora Jana Samsonowicza. Szyb nr 2 nosi imię Jana Bogdanowicza, właściciela tutejszych dóbr – mówił Stanisław Luchowski, snując opowieść o łęczyńskim górnictwie. Niezwykłym owocem pracy w kopalni „Bogdanka” jest książka „Wybraliśmy Bogdankę”, będąca świadectwem niezwykle szybkich przemian na tym terenie.

Przygodę z pisarstwem Stanisław Luchowski rozpoczął w wieku 53 lat po przebytym zawale serca. Przebywając w sanatorium w Nałęczowie rozpoczął pisanie autobiograficznej książki „Przywrócony życiu”. Obecnie pisarz w swoim dorobku posiada siedem pozycji, oprócz wymienionych są to: „Bohaterowie Halemby”, „Ostatni zjazd”, „Piórem po miedzi”, „Okruchy dnia” i „Po drugiej stronie dnia”. Dwie pierwsze pozycje nawiązują do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w kopalni „Halemba”. Autor opisuje trud pracy górniczej, heroizm towarzyszący akcjom ratowniczym i ludzką solidarność. Książki te są hołdem złożonym ratownikom górniczym. Pozycja „Piórem po miedzi” przedstawia historię powstania KGHM Polska Miedź. Dwa ostatnie tytuły świadczą o tym, że Pan Luchowski jest nie tylko prozaikiem ale też poetą. – W prozie staram się mieć oczy szeroko otwarte, a w poezji wręcz przeciwnie – zamykam je – mówił pisarz.

Pan Stanisław Luchowski od 2008 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Za swoją twórczość został wielokrotnie odznaczony. 9 listopada 2006 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za książkę ,,Wybraliśmy Bogdankę”. W grudniu 2009 r. otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla KWK Halemba-Wirek – za książki ,,Bohaterowie Halemby” i ,,Ostatni zjazd”. W styczniu 2012 roku za całokształt twórczości na rzecz górnictwa, Ministerstwo Gospodarki nadało mu stopień górniczy: Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego. Natomiast podczas tegorocznej Barbórki otrzymał z rąk Zbigniewa Stopy Prezesa LW „Bogdanka” S.A. Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP.


Zostaw komentarz