Spotkanie z policjantką
2019-03-25 13:38:14


Spotkanie z policjantką

25 marca 2019 odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

St. sierż. Izabela Ziemba mówiła młodzieży, że w wieku 17 lat ponoszą już odpowiedzialność prawną za swoje czyny tak jak osoba dorosła - odpowiadają przed sądem karnym, a nie cywilnym. Przedstawiła sankcje prawne wynikające z posiadania i sprzedawania narkotyków i dopalaczy. Zapoznała młodzież z konsekwencjami stosowania cyberprzemocy i posługiwania się mową nienawiści. Wyjaśniła kim jest funkcjonariusz państwowy, że m.in. jest nim nauczyciel, i jaka z tego tytułu przysługuje mu ochrona.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Dzięki rozmowie z przedstawicielką prawa, młodzież poszerzyła wiedzę o prawnych konsekwencjach, niektórych, niekiedy zdawałoby się „niewinnych” w ich oczach czynów. Jednak jak mówi łacińska sentencja Ignorantia legis non excusat - nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Zostaw komentarz