Stypendia i praca w Bogdance dla najzdolniejszych uczniów
2017-05-19 09:46:01


Stypendia i praca w Bogdance dla najzdolniejszych uczniów

17 maja u w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim, Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej a Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. Na jego mocy został ustanowiony program stypendialny dla najlepszych uczniów kształcących się w zawodach bezpośrednio związanych z górnictwem, jak również w zawodzie technik mechanik i technik elektryk.

W spotkaniu udział wzięło po ośmiu najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie górniczym w każdej ze szkół, dyrektorzy obydwu placówek oraz prezesi Zarządu LW „Bogdanka” S.A., a także prezesi spółek RG Bogdanka i MR Bogdanka.

Pierwszy z dokumentów zakłada nagradzanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Kwota stypendium to 1000 zł za semestr. Umowa obowiązuje do 30 lipca 2020r. Drugi dokument dotyczy wdrożenia projektu „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych”. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2020r. Dzięki niej sześciu najzdolniejszych absolwentów otrzyma „Przepustkę do pracy w L.W. Bogdanka S.A.”

Najlepsi, którzy zechcą kształcić się dalej, będą mogli skorzystać z programu wspierającego Bogdanki od samego początku studiów na AGH i innych uczelniach, kształcących w zawodach górniczych.

- Jak miałbym dzisiaj 19 lat i wiedzę, którą mam w tym momencie – mówił prezes Bogdanki - to na pewno wybrałbym górnictwo. Dlaczego? Dlatego, że bez konkurencji do emerytury mógłbym piastować wysokie stanowisko. Bardzo szybko. Starsi ode mnie odchodziliby na emeryturę, a kolegów konkurentów nie byłoby. Na wydziale górniczym na AGH studiuje dzisiaj kilkanaście osób na roku. Dlatego czasami trzeba iść pod prąd. - Oprócz Bogdanki jest Śląsk, jest KGHM Polska Miedź, jest gdzie pracować - zapewniał.

Podpisanie Listów intencyjnych

Po przemówieniu prezesa Krzysztofa Szlagi Krzysztof Wąsala dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim i Arkadiusz Marucha dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, podziękowali za stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości dla najzdolniejszej młodzieży. Realizację projektu będzie koordynowała Agata Warda, dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Najważniejszym momentem spotkania było podpisanie Listów Intencyjnych.

Taka forma inwestycji w przyszłe kadry LW „Bogdanka” na pewno będzie motywująca dla uczniów, aby rozwijali zainteresowania zawodowe, ale też ułatwi zdobycie stabilnej i satysfakcjonującej finansowo posady w firmie mającej wysokie notowania na rynku pracy w regionie i w Polsce, szczególnie, że ogłoszona w tym roku strategia rozwoju LW „Bogdanka” zakłada m.in: „podwojenie zasobów operatywnych w oparciu o złoże Ostrów i przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat”.

Galeria

Zostaw komentarz