Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
2016-12-03 09:49:06Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2016 r. w „Sali Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2015/2016. Na uroczystość zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wraz z uczniami przybyli ich rodzice, opiekunowie – nauczyciele i dyrektorzy szkół. Uroczystą galę uświetnił występ przedszkolaków.

W tym roku rządowe stypendia otrzymało 237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, które kończą się egzaminem dojrzałości. Z Zespołu Szkół Górniczych byli to: Szymon Osieleniec – kl. IVa Technikum Górnicze (średnia 4,88) i Adrian Roczon – kl. IId Technikum Elektryczne (średnia 5,11). Dyplomy wręczali Lubelski Kuratora Oświaty i Wychowania Teresa Misiuk oraz Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Po wręczeniu dyplomów stypendyści grupami stawali do pamiątkowego zdjęcia z Panią Kurator i Panem Wicewojewodą.

Stypendium Premiera w wysokości 2580 zł przyznawane jest najlepszym uczniom. Aby je dostać muszą otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach - co najmniej dobre.

Stypendium to dodatkowa motywacja do nauki, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria

Zostaw komentarz