Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2013
2013-11-20 08:29:01

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

18 listopada 2013 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystość zostały zaproszone władze miasta, rektorzy uczelni wyższych, posłowie i senatorowie, a także burmistrzowie i starostowie jako przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wraz z uczniami przybyli ich opiekunowie – nauczyciele i dyrektorzy szkół.

W tym roku za wybitne osiągnięcia w nauce z rąk ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego i Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Górniczych: Adam Osiecki – kl. IVd Technikum Elektryczne (średnia 4,83) i Karol Styś – kl. IVa Technikum Górnicze (średnia 5,12).

Wojewoda Lubelski do każdego z rodziców nagrodzonych uczniów skierowała List Gratulacyjny, w którym złożyła gratulacje i wyrazy uznania w związku z przyznaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów: - Otrzymane Stypendium to wspaniałe uhonorowanie pracy włożonej w wychowanie Syna i wspieranie Jego chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zdolności, zainteresowań, a także kształtowanie właściwych postaw. Syn niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławił imię szkoły i był jej dumą.

Po wręczeniu dyplomówi stypendyści grupami stawali do pamiątkowego zdjęcia z Panem Ministrem i Panią Wojewodą.

Galeria

Zostaw komentarz