Stypendysta Prezesa Rady Ministrów z Technikum Elektrycznego w Łęcznej
2015-10-23 11:56:57

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów z Technikum Elektrycznego

21 października 2015 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala stypendystów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2014/ 2015, w której uczestniczył najlepszy uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej  Patryk Olszewski wraz z wychowawcą Sylwią Osobą.

Dyplomy uczniom i podziękowania ich rodzicom wręczali: Marian Starownik, Wicewojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. W imieniu stypendystów za wyróżnienie podziękowała Alicja Skrobucha, uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku. Galę uświetnił występ chóru „Canto”, pod dyrekcją Ewy Bieniek.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości; przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1.      1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2.       2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. 

Stypendium, które przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce Patryk Olszewski uczeń kl. 3d Technikum Elektrycznego otrzymał za uzyskaną w roku szkolnym 2014/2014 średnią ocen 5,07.

W roku 2015 stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskało 243 uczniów z województwa lubelskiego. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie

Galeria

Zostaw komentarz