VII Forum Trzeźwości
2012-10-15 13:10:44

 „Łęczyński Dzień Trzeźwości”

W dniu 12 października 2012r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyło się VII Forum Trzeźwości „Wdzięczni za trzeźwość”,  zorganizowane przez  Regionalne Centrum Trzeźwości  „Maksymilian” w Łęcznej. Na spotkanie przybyli: Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Policji, dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz młodzież łęczyńskich szkół. W forum wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,  Katarzyna Kędra kl. 3c, Karol Kościarz kl. 4a i Radosław Sas kl. 4d. 

Zebrani goście wysłuchali dwóch referatów. Elżbieta Seredyn, kierownik z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie przedstawiła „Rolę stowarzyszeń trzeźwościowych w środowisku lokalnym”, natomiast Wanda Suchorab, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień wygłosiła referat pt. „Dar pomocy – dar wdzięczności”. Ciekawym elementem forum był montaż słowno- muzyczny „Kładę przed tobą”, zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

Na forum głos zabrali także przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich oraz środowiska lekarskiego – którzy w swojej pracy działają na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Forum zorganizowane przez RCT „Maksymilian”  w ramach „Łęczyńskiego Dnia Trzeźwości” było okazją do przybliżenia działalności stowarzyszenia, zapoznania z literaturą i placówkami zajmującymi się problemami alkoholowymi.  Odbywało się pod patronatem Burmistrza Miasta, Starosty Powiatu Łęczyńskiego, Dyrektora PARPA.

Galeria

Zostaw komentarz