W trosce o lepszą jakość szkół powiatowych
2018-09-06 13:10:55


W trosce o lepszą jakość szkół powiatowych

4 września 2018 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Powiecie Łęczyńskim w myśleniu o uczniu XXI wieku”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Łęczyński Roman Cholewa, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Marta Piwońska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Baczyński vel Mróz, Bożena Kornatka z Komisji Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej szkół Powiatu Łęczyńskiego.

Spotkanie prowadziła pani Olga Gilewicz, szkoleniowiec,  wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wprowadziła zebranych w zagadnienie kompetencji kluczowych oraz roli współczesnej szkoły w ich kształtowaniu. Następnie uczestnicy w grupach poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jaka jest szkoła moich marzeń? Jakie działania powinny zostać podjęte zdaniem uczestników, aby szkoła spełniała ich oczekiwania? Absolwent na miarę XXI w. tzn. jaki? Dobra szkoła tzn. jaka? Nauczyciel na miarę XXI w. tzn. jaki? Wypracowane efekty wspólnej pracy posłużą tworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Galeria

Zostaw komentarz