W ZSG będą się kształcić sportowcy
2017-05-19 10:16:17


W ZSG będą się kształcić sportowcy

18 maja 2017 r. została podpisana oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Górnikiem Łęczna S.A. i Górniczym Klubem Sportowym Górnik Łęczna. Celem współpracy jest realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej i innych sportach uprawianych przez uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali Roman Cholewa Starosta Łęczyński, Dariusz Kowalski Wicestarosta Łęczyński, Artur Kapelko Prezes Zarządu Górnika Łęczna S.A. oraz Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu GKS Górnik Łęczna.

Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście: Urszula Gralewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Arkadiusz Marucha dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Edyta Król wicedyrektor  ZSG w Łęcznej, sportowcy Górnika Łęczna – Marlena Hajduk, Mariola Panasiuk i Łukasz Mierzejewski. W spotkaniu wzięła również udział sportowa reprezentacja wraz z opiekunem, nauczycielem wychowania fizycznego, a jednocześnie trenerem Młodzieżowej Akademii Piłki Górnika Łęczna SA. Piotr Gałat.

Podpisana umowa daje wymierny efekt w postaci poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej o klasy sportowe. Utworzenie takiej klasy stworzy uczniom optymalne warunki do rozwijania talentów i pasji uzdolnionej młodzieży. Ponadto umowa jest gwarantem profesjonalnego przygotowania sportowego uczniów. W oparciu o nią Powiat ma zapewnić warunki do realizacji programu szkolenia sportowego opracowanego dla młodzieży w klasach sportowych. Natomiast kluby udzielą merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji, promocji czy spotkań z trenerami i zawodnikami.

- Umowa stwarza możliwość pogodzenia procesu dydaktycznego z czynnym uprawianiem sportu. Ponadto stwarza możliwość korzystania z miejscowej bazy sportowej. W obrębie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wyremontowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat sale gimnastyczne wraz z zapleczem. Aktualnie kończymy remont boisk sportowych przy tym Zespole – mówił Roman Cholewa, Starosta Łęczyński.

Artur Kapelko, prezes Górnika Łęczna S.A. podkreślając znaczenie podpisanej umowy powiedział – Cieszymy się, że młodzież ma szansę łączenia edukacji, w tym edukacji profilowanej czyli zdobycia konkretnej umiejętności, konkretnego zawodu z uprawianiem sportu. Daje to zabezpieczenie, że w razie ewentualności, że ktoś kto nie zostanie wyczynowym sportowcem będzie miał konkretny fach w ręku.

Na szerszy aspekt zawartej umowy zwrócił uwagę Krzysztof Kwiatkowski, prezes GKS Górnik Łęczna - Celem tej umowy, jest też rozruszanie młodzieży. Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu życia.

- Jako Zespół Szkół Górniczych chcemy oprzeć się na tradycjach sportowych łęczyńskich klubów, a także dać młodym sportowcom konkretny zawód w oparciu o naszego partnera Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – podkreślił Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG w Łęcznej.

Galeria

Zostaw komentarz