Warsztaty o autyzmie w OR-W w Łęcznej
2019-05-16 12:23:52


„Ty masz autyzm czasem…”

15 maja 2019 r. grupa uczniów z klasy 2m z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w warsztatach dotyczących autyzmu, prowadzonych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej.

Neurologopeda Sylwia Szczygieł i psycholog Anna Warszawska przygotowały dla uczniów prezentację „Ty masz autyzm czasem, ja mam autyzm cały czas”, krótkie filmiki oraz specjalne ćwiczenia sensoryczne mające na celu wprowadzenie uczniów w świat osób z autyzmem. Chłopcy mając zawiązane oczy musieli m.in. rozpoznać określone zapachy, kształty przedmiotów, wyszukać wskazany przedmiot w mieszaninie innych. Wykonać nakładające się na siebie polecenia. Zakładając specjalne okulary mieli za zadanie odczytać tekst, połączyć kreską rysunek i wyciąć go.

Autyzm jak dowiedzieli się chłopcy można określić jako całościowe zaburzenie rozwoju charakteryzujące się nieprawidłowym i, lub upośledzonym rozwojem, w którym występuje nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, komunikacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań. Dzieci ze spektrum autyzmu (w różnym nasileniu) mają trudności z odczytywaniem emocji, rozumieniem przyczyn emocji, myśli, intencji i zamiarów innych ludzi.

Zajęcia ze specjalistami zajmującymi się dziećmi z autyzmem na co dzień, pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć istotę samego problemu oraz osób nim dotkniętych.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej


Galeria

Zostaw komentarz