Warto rozmawiać – debata angażująca uczniów i nauczycieli
2013-05-22 13:48:30

Warto rozmawiać – debata na temat oceniania

22 maja 2013 roku w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w Sali im. Jana Samsonowicza odbyła się debata na temat oceniania w szkole. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas, nauczyciele oraz wicedyrektorki: Maria Jarmuł-Snopek i Edyta Król. Debacie przysłuchiwali się uczniowie klasy Ib i IId.

Spotkanie poprzedziło badanie ankietowe wszystkich uczniów szkoły dotyczące oceniania. Wyniki ankiety posłużyły wychowawcom do przeprowadzenia dyskusji w klasach, po której wybrani zostali przedstawiciele na szkolną debatę.

Profesjonalnie poprowadzili ją: Janusz Mieczkowski i ks. Tomasz Konstanciuk. Po przywitaniu i nakreśleniu głównych celów debaty, zebrani zapoznani zostali z regulaminem spotkania. Prowadzący przypomnieli uczestnikom czemu służy Wewnątrzszkolny System Oceniania, a następnie zaprezentowali wyniki przeprowadzonej ankiety. W oparciu o nie toczona była dyskusja. Uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość odniesienia się do poszczególnych zagadnień. Omawiane elementy systemu oceniania wywołały burzliwą dyskusję, w wyniku której sformułowane zostały wnioski i rekomendacje służące podniesieniu jakości pracy szkoły.

Przeprowadzona debata okazała się nowością, która została bardzo pozytywnie odebrana. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby, aby takie debaty były organizowane częściej. Uznano, że jest to ważna forma komunikacji dająca możliwość obu stronom bezpośredniego wyrażenia opinii oraz wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań.

- Najważniejszy jest dialog, a nie występowanie przeciwko sobie – stwierdził na zakończenie Janusz Mieczkowski, nauczyciel prowadzący spotkanie. – Chcemy, aby był to dialog autorytetów, mędrców, tych którzy już przeżyli dużo z młodymi ludźmi, z tymi którzy nie mają doświadczenia, ale za to mają kreatywne spojrzenie. Wyzwaniem, które stoi przed nami jest wypracowanie zadowalającej formy dialogu. - Warto rozmawiać - podsumował debatę ks. Tomasz Konstanciuk.

Galeria
Zostaw komentarz