„Wchodzę na rynek pracy”
2020-02-21 11:56:22


„Wchodzę na rynek pracy”

19 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się zajęcia „Wchodzę na rynek pracy”, prowadzone przez Ewelinę Grzegorczyk i Katarzynę Okoń-Chlebicką, doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas czwartych Technikum Górniczego i Politechnicznego. Celem spotkania było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego poruszania się po  rynku pracy.

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia, wskazówek dotyczących odpowiedniego przygotowania się do aktywnych zachowań na współczesnym rynku pracy,  form pomocy i wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy w Łęcznej oraz inne instytucje. Przeprowadzono również analizę możliwości zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy, metod i technik aktywnego poszukiwania pracy, a także analizę barier na rynku pracy.

Uczestnicy spotkania poznali wymagania jakie najczęściej stawiają pracodawcy, nauczyli się jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne w oparciu o wymagania potencjalnego pracodawcy.

W trakcie zajęć uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zadawali pytania prowadzącym i dyskutowali. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuacji procesu doradczego w ramach porad indywidualnych oraz wyposażeni zostali w odpowiednie materiały informacyjno-promocyjne.

Więcej informacji na temat form pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej można uzyskać na stronie https://leczna.praca.gov.pl/

Galeria

Zostaw komentarz