WOT - spotkanie informacyjne
2018-02-22 10:22:43


Spotkanie informacyjne WOT

20 lutego 2018 r. młodzież z klas trzecich i czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym WOT. Poprowadziła je kadra oficerska 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA”, 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie: ppor. Bartłomiej Czerwionka, ppor. Magdalena Piskorska oraz szer. Hubert Kołodziejczyk.

Ppor. Bartłomiej Czerwionka przedstawił uczniom klas trzecich i czwartych zadania nowej formacji wojskowej oraz sposób rekrutacji. Wyjaśniał także na czym polega szkolenie podstawowe, na którym od godz. 5.30 do 22.00 czas wypełniony jest co do minuty.

Chłopcy z zainteresowaniem obejrzeli wyświetloną prezentację, ale największą atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia czy nawet przymierzenia indywidualnego wyposażanie żołnierza WOT: kamizelki, hełmu, kominiarki, maski przeciwgazowej, broni, kompasu i innych akcesoriów militarnych.

Nie tylko chłopcy są przyjmowani do służby wojskowej, także dziewczęta mają szansę, jednak nie przysługują im żadne ulgi. Muszą wykazać się taką samą sprawnością jaki i mężczyźni, o czym zaświadczała obecna na spotkaniu ppor. Magdalena Piskorska.

Po oficjalnej części spotkania był czas na zadawanie pytań i zabranie ulotek informacyjnych.

Galeria
Zostaw komentarz