Wyjazd edukacyny na AGH
2018-02-15 08:44:41

Wyjazd edukacyjny na AGH
24 I 2018 r. Grupa 42 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedziła  Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Głównym celem wyjazdu było poznanie potencjału uczelni w obszarze kierunków oferowanych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Wysiadających z autokaru uczniów przywitała w imieniu pracowników uczelni doktorantka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii mgr inż. Natalia Kowalska, która towarzyszyła uczniom przez cały pobyt na AGH.   

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Prodziekanem ds. współpracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii dr hab. inż. Markiem Borowskim. Uczniowie zostali zapoznani z historią uczelni, obecną działalnością, partnerami i sukcesami uczelni. Następnie wysłuchali przykładowego wykładu, wygłoszonego przez dr inż. Natalii Schmidt-Polończyk na temat bezpieczeństwa w tunelach. Kolejnym etapem było zwiedzanie laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, m.in. hydrologii i hydrogeologii, aerologii górniczej, górnictwa podziemnego, wentylacji i klimatyzacji przemysłowej, badania właściwości skał i wyrobów kamieniarskich, badania gleb i skał, badań geotechnicznych, geomechaniki , budownictwa i geotechniki. Natomiast na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki odwiedzili laboratoria Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Tam też mieli możliwość obejrzeć efekt pracy studentów z zespołu E-Moto AGH,   terenowy motocykl elektryczny, który wzbudził największe zainteresowanie uczniów.  

Cennym elementem wizyty było spotkanie uczniów z przedstawicielami Kół Naukowych. Uczniowie bez skrępowania mogli zadawać pytania dotyczące tego jak są punktowane wyniki z matur przy przyjęciu na studia, jak wygląda życie studenckie, system stypendialny itp., tym bardziej, że spotkali absolwenta naszej szkoły Grzegorza Gila, który był świeżo po obronie pracy inżynierskiej na kierunku Górnictwo i Geologia.

Pełni wrażeń, nowych informacji i nieco zmęczeni uczniowie zakończyli wizytę na krakowskiej uczelni obiadem w studenckiej stołówce. Zanim jednak rozstali się z miastem Kraka, zwiedzili podziemia pod sukiennicami.

Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki zaangażowaniu Dawida Osowskiego i Bogdana Kowala z LW „Bogdanka” S.A. oraz  wsparciu finansowemu Fundacji „Solidarni Górnicy”.

Galeria

Zostaw komentarz