Wzmacnianie demokracji partycypacyjnej w ZSG
2015-12-14 14:46:35

Wzmacnianie demokracji partycypacyjnej w ZSG

14 grudnia 2015 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej odwiedzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, dr hab. Dariusz Wadowski i Kateryna Stinska. Podczas spotkania z reprezentantami wszystkich klas zapoznali oni uczniów z wynikami projektu „Wzmacnianie demokracji partycypacyjnej na Lubelszczyźnie”.

Prezentowany raport dotyczył badań jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców gminy Łęczna. Uczniowie zapoznali się z wynikami badań dotyczących poziomu satysfakcji z jakości życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa, władz miasta, szkolnictwa, ochrony zdrowia.

Jak wynika z badań, mieszkańcy wysoko ocenili pracę Burmistrza Łęcznej, oznakowanie Urzędu Miasta, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zadeklarowali też wysokie przywiązanie do swojej gminy. Nisko ocenili dostępność do lekarzy specjalistów w gminie, wysokość podatków i opłat w porównaniu z innymi gminami, wsparcie dla ubogich oraz tworzenie dogodnych warunków do spędzania czasu wolnego i rekreacji dla rodzin z dziećmi.

Uczniowie  czasie spotkanie mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat zaprezentowanych wyników. Zainteresowani otrzymali raport opracowany przez Dariusza Wadowskiego, jednego z prelegentów.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych.

Galeria

Zostaw komentarz