X Konkurs Wiedzy BHP
2015-11-26 11:23:13

X Konkurs Wiedzy BHP

24 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył się X Konkurs Wiedzy BHP, którego organizatorem była Komisja BHP LW „Bogdanka” S.A. Do konkursu przystąpiło 29. uczniów z klas 2b, 2c, 3a, 3m, 4a, 4b, 4c.

W jury konkursowym zasiedli: Z-ca Kierownika Działu BHP Nadsztygar Leszek Rawski, Społeczny Inspektor Pracy Kamil Patyra oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego Józef Rudzki.

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 30 min na udzielenie odpowiedzi. Test nie był łatwy, zawierał m.in. pytania takie jak: Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i obsługę maszyn, urządzeń i instalacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Jaką wodą należy zasilać zbiorniki wodne i rurociągi przeciwpożarowe w zakładzie górniczym? Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? W co powinny być wyposażone maszyny i inne urządzenia z układami hydraulicznymi o pojemności oleju palnego lub emulsji palnej większej niż 250 dm3? Czy można wysłać zastęp ratowników do akcji, gdy w bazie nie ma zastępu ubezpieczającego?

Najlepsi z wiedzy BHP okazali się:

Tytuł laureata zdobyli:

I miejsce – Wojciech Niećko – kl. IIIm

II miejsce – Mateusz Dobosz – kl. IIIa

III miejsce – Wojciech Białasz – kl. IVa

III miejsce – Radosław Świder – kl. IVa

Uczniowie zostaną nagrodzeni 3 grudnia, podczas uroczystości Jubileuszu 10-lecia szkoły. Ponadto wraz z dyrektorem Arkadiuszem Maruchą wezmą udział w obchodach barbórkowych w LW „Bogdanka” S.A.

Galeria

Zostaw komentarz