XI Forum Trzeźwości
2016-10-11 12:58:05


XI Forum Trzeźwości "Wdzięczni za Trzeźwość"

7 października 2016r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się XI Forum Trzeźwości „WDZIĘCZNI ZA TRZEŹWOŚĆ” zorganizowane przez Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej. Jak co roku wzięli w nim również udział uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Forum odbywało się pod patronatem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrza Miasta Łęczna, Starosty Powiatu Łęczyńskiego. Referat pt. „Trzeźwieć razem czy osobno?" wygłosiły: psycholog Wanda Suchorab oraz psycholog Danuta Pułjan. Uczestnicy wysłuchali także wystąpień: Prezesa Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Z pracą Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej zapoznała uczestników Joanna Kamińska, prezes RCT.

Ciekawy montaż słowno muzyczny „Lepiej NIE” wykonali uczniowie GM nr 1 w Łęcznej. Gimnazjaliści już po raz dziesiąty wzbogacili Forum Trzeźwości, przygotowując pod kierownictwem nauczycielki Agnieszki Mazurkiewicz spektakl przybliżający problematykę trzeźwościową. Prezes RCT wręczyła opiekunce uczniów specjalne podziękowanie za wieloletnią współpracę.

Galeria

Zostaw komentarz