XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe
2017-03-31 09:53:27


„Młodzież Zapobiega Pożarom” – Eliminacje Powiatowe

30 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły się eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jakub Okoń, uczeń kl. IIId Zespołu Szkół Górniczych zajął w nim I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentował Powiat Łęczyński na szczeblu wojewódzkim.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do testu wiedzy pożarniczej zakwalifikowało się 40 osób wyłonionych na szczeblu miejsko - gminnym. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po części pisemnej uczestnicy turnieju mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem gaśniczym i ratowniczym jakim dysponują łęczyńscy strażacy.

Zakres wiedzy zawartej w pytaniach był bardzo rozległy i obejmował m.in.: tradycje i historię straży pożarnych, organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej, przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i lasów, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Uczestników konkursu oceniała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej w składzie: mł. bryg. Piotr Remisz (przewodniczący), st. kpt., Beata Wiechnik (sekretarz) oraz st. kpt. Tadeusz Łoś.

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Nagrody wręczał Starosta Łęczyński Roman Cholewa, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Starosta pogratulował młodzieży za tak liczne uczestnictwo w tym niełatwym konkursie oraz życzył laureatom dalszych sukcesów podczas kolejnych szczebli OTWP. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

Zespół Szkół Górniczych reprezentowali: Jakub Krzychowiec z klasy Ia oraz Jakub Okoń z klasy IIId, których do turnieju przygotowywał Andrzej Pytka, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Galeria

Zostaw komentarz