XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej
2019-10-22 14:04:16

46 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej 

18 października 2019 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyły się zawody I stopnia 46 Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do olimpiady przystąpiło 20 uczniów z klas trzecich i czwartych elektrycznych i mechanicznych.

Zawody w tym roku odbywały się w nowej formule, na platformie internetowej owt-46.enot.pl. Zadania konkursowe przeznaczone były dla dwóch grup tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Wszyscy otrzymali  zestaw 15 pytań testowych, czas na ich rozwiązanie wynosił  90 minut. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia trzeba podać minimum 50 proc. plus 1 punkt.

Uczniowie musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami sprawdzającymi umiejętność logicznego myślenia, znajomości matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych. Wyniki olimpiady poznamy za ok. 2 tygodnie.

W Komisji Szkolnej zasiedli Sylwia Osoba - przewodnicząca, Grzegorz Mazur i Benedykt Porębski, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna. Patronat honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej. Celem olimpiady jest m.in.: stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa, budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów.

Galeria

Zostaw komentarz