XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej
2018-10-19 12:47:54


XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

W piątek 19 października 2018 r. odbyły się eliminacje szkolne  XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Do zawodów I stopnia przystąpiło 28 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych o kierunkach mechanik i elektryk.
Uczestnicy otrzymali do rozwiązania 15 zadań testowych i sześć zadań z zagadnień techniki, czas na ich rozwiązanie wynosił 90 minut. W komisji zasiedli Grzegorz Mazur, Tadeusz Drozd, Anita Golec i Benedykt Porębski. Komisja sprawdziła i oceniła wstępnie prace uczestników olimpiady. Wyłoniono 9 prac, które zostały przesłane do Komitetu Okręgowego. Zawody II stopnia odbędą się 8 stycznia 2019roku. Organizatorem eliminacji szkolnych był Grzegorz Mazur.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT .

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  •          stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  •          budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  •          rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  •          rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  •          rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  •          danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  •          podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  •          współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.
Galeria
Zostaw komentarz