Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – Lider Innowacji 2013
2013-04-26 09:34:17

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – Lider Innowacji 2013

25 kwietnia 2013 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji”. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej  otrzymał ten zaszczytny tytuł.

Certyfikat „Szkoła Innowacji” z rąk rektora uczelni dr. Michała Jarmuła odebrał dyrektor Arkadiusz Marucha. Tytuł jest poświadczeniem, że szkoła górnicza dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie, kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność.

Otwierając uroczystość marszałek Krzysztof Hetman podkreślił, że od szkoły wymaga się, by pamiętała o zarówno o stwarzaniu swoim wychowankom klimatu bezpieczeństwa i poszanowania godności, jak i sposobności rozwijania wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia.

Konkurs zorganizowany został po raz pierwszy  i skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół, które realizują nowatorskie pomysły, podejmują działania niestandardowe i innowacyjne, aktywnie współpracują z otoczeniem gospodarczym i społecznym, wspierają edukację praktyczną, promują przedsiębiorczość i kreatywność uczniów oraz realizują współpracę międzynarodową.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Wśród 25 szkół ponadgimnazjalnych wyróżnione Certyfikatem „Szkoła Innowacji” zostały również: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Lista szkół wyróżnionych Certyfikatem Lider Innowacji.

Zostaw komentarz