ZSG „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
2017-12-14 11:51:57ZSG „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

W dniu 11 grudnia 2017 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z województwa lubelskiego. Uczestniczyli w niej stypendyści programów stypendialnych: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, przedstawiciele szkół, do których uczęszczają stypendyści oraz zaproszeni goście. Władze wojewódzkie reprezentowali Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Marek Kos Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Maria Gmyz z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego, Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wśród gości obecni byli również Ryszard Golec Wicekurator Oświaty oraz Andrzej Kloc Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W gronie najlepszych uczniów w województwie biorących udział w programie stypendialnym „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” znalazł się Piotr Lipczak, uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Stypendysta odebrał z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka gratulacje i dyplom. Pan Marszałek przekazał również dyplom uznania dla Grona Pedagogicznego ZSG w Łęcznej za starania włożone w wychowanie i edukację ucznia. Piotr znalazł się w elitarnym gronie 188. stypendystów uczących się w technikum, zajmując 60 miejsce.

- W życiu każdego z nas nie ma piękniejszych zamierzeń niż inwestowanie w siebie, wiedzę, naukę. Bo jest to inwestowanie w przyszłość. Jeżeli chcemy odgrywać w Europie i świecie ważną rolę, nauka musi dla nas być rzeczą szczególnie ważną – mówił Krzysztof Grabczuk do zgromadzonej młodzieży. Natomiast Ryszard Golec zwracając się do stypendystów powiedział: Jesteście przyszłością województwa. Jestem przekonany, że będziemy mogli was podziwiać jeszcze w wielu różnych sytuacjach.

Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” przyznane zostały przez Zarząd Województwa Lubelskiego 232 stypendia uczniom z następujących typów szkół: z techników - 188 stypendiów, z zasadniczych szkół zawodowych - 17 stypendiów oraz ze szkół policealnych - 27 stypendiów, na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., w kwocie 400 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, łącznie 4 000 zł - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA

Zostaw komentarz