ZSG - rekrutacja
2020-03-19 11:57:19

ZSG - REKRUTACJA

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcoącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zostaw komentarz