Sesja 2  czerwiec - lipiec 2020

Etap praktyczny 22.06.2020 r. (model D) 
EE.26, E.24 - godz. 900, MG.39, M.39, M.36  - godz. 1300

Godziny wejścia do szkoły w dniu egzaminu
z kwalifikacji

 22 czerwca 2020 r.

godzina 825


  kwalifikacje E.24 i EE.26

godzina 1225
  kwalifikacje MG.39, M.39, M.36


Etap pisemny 23.06.2020 r.

godzina 925   kwalifikacja MG.20
godzina 940  kwalifikacja MG.11, M.11, E.07


godzina 1125 kwalifikacja EE.05, E.08
godzina 1140 kwalifikacja MG.39, M.39, M.44

godzina 1340kwalifikacja EE.26

Szczegółowe harmonogramy dla zdających - pobierz 
Etap praktyczny model W od 25 czerwca  do 2 lipca 

 Szczegółowe harmonogramy dla zdających - pobierz Przed przyjściem na egzamin należy szczegółowo zapoznać się z procedurami
zamieszczonymi poniżej i postępować ściśle z zawartymi tam wytycznymi!Procedury przeprowadzania egzaminów w ZSG w ŁęcznejiNa egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

Na egzamin praktyczny przynosimy czarnopiszący długopis oraz przybory wskazane w komunikacie Dyrektora CKE
sprawdź tutaj dla swojej kwalifikacji.
Informacja o opłatach za trzecie i kolejne przystapienie do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52
oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2)
dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • os. Szkolne 37
 • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

 • EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 14.12.2015 r.)

Informacje ogólne o egzaminie

Informatory

Technik górnictwa podziemnego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik eleltryk

Technik mechanik

Testy egzaminacyjne - nowy egzamin

Technik górnictwa podziemnego

M. 11 - Ekspolatacja złóż podziemnych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - pisemny

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2014 - praktyczny
Rok 2014 styczeń - pisemny
Rok 2014 maj - pisemny
Rok 2014 sierpień - pisemny
Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

M.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2015 - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

Technik mechanik

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi