Sesja 1. Styczeń - luty 2020

Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły
Etap pisemny 10.01.2020 r.

Etap praktyczny 9.01.2020 r. (model D)

Etap praktyczny dla pozostałych kwalifikacji w późniejszym terminie (pod koniec października)

Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem
. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

P

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52
oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2)
dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • os. Szkolne 37
 • 31-978 Kraków
 • (szczegóły na stronie oke w Krakowie w zakładce Egzamin Zawodowy)

Technik elektryk

Rok 2012
- pisemny
Rok 2012 - praktyczny