Sesja 1. Styczeń - luty 2018

Szczegółowe harmonogramy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły
Etap pisemny 11.01.2018 r.
godz. 10.00 kwalifikacja M.11, M.20, E.07, M.35
godz. 12.00 kwalifikacja M.39, M.44, M.36
godz. 14.00 kwalifikacja E.24
Etap praktyczny 10.01.2018 r.
godz. 9.00 kwalifikacja M.35, E.24
godz. 13.00 kwalifikacja M.39, M.36
Etap praktyczny 16.01.2018 r.
godz. 8.00, 12.00, 16.00 kwalifikacja M.44
Pozostałe kwalifikacje:
M.20 - 22.01.2018 r.
M.11 - 25.01.2018 r.
E.07 - 22-26.01.2018 r.
Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.
Na egzamin pisemny prosimy zabrać czarnopiszący długopis oraz kalkulator prosty.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego (Model "d" dla kwalifikacji M.35, M.36, M.39, E.24)
:
- kalkulator prosty
- ołówek
- gumka
- linijka
- temperówka
dla pozostałych kwalifikacji czarnopiszący długopis i dokument potwierdzający tożsamość

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52
oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2)
dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • os. Szkolne 37
 • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

 • EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 14.12.2015 r.)Informatory

Technik górnictwa podziemnego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik eleltryk
Technik mechanik


Testy egzaminacyjne - nowy egzamin

Technik górnictwa podziemnego

M. 11 - Ekspolatacja złóż podziemnych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - pisemny

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 styczeń - pisemny
Rok 2014 maj - pisemny
Rok 2014 sierpień - pisemny
Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny
Rok 2016 styczeń- pisemny

M.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2015 - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

Technik mechanik

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny

Testy egzaminacyjne - stary egzamin


Technik górnictwa podziemnego

Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012 - pisemny
Rok 2012 - praktyczny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2013 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny

Górnik eksploatacji podziemnej

Rok 2012 - pisemnyTechnik przeróbki kopalin stałych

Rok 2012 - pisemny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2015 - pisemnyTechnik elektryk

Rok 2012
- pisemny
Rok 2012 - praktyczny