Historia szkoły

Kronika - pdf


Decyzją Rady Powiatu Łęczyńskiego Technikum Górnicze w Łęcznej zostało utworzone jako oddział zamiejscowy Zespołu Szkół w Ludwinie w 2005 roku, zakładając usamodzielnienie jednostki w najbliższych latach. Szkołę ulokowano w północnym skrzydle budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Bogdanowicza 9. Organizacją nowej placówki zajęli się: dyrektor mgr Waldemar Kolanowski i wicedyrektor mgr Magdalena Dyndur.

Skromne początki
Początki lokalowe były skromne - dwie sale lekcyjne i pracownia komputerowa, jednak od razu wyposażone w najnowszy sprzęt dydaktyczny. We wrześniu 2005 naukę w technikum rozpoczęło  65 uczniów spośród 165 starających się. W roku następnym szkoła liczyła "już" 120 uczniów. Kolejny rok 2007/2008 - w murach technikum uczyło się 180 uczniów, od września 2008 r. naukę rozpoczęło 244 uczniów. Od października 2008 r. ruszyła Policealna Szkoła dla Dorosłych ze 102 słuchaczami. Edukacja w niej trwa dwa lata i kończy się zdobyciem dyplomu technika górnictwa podziemnego.

Usamodzielnienie placówki
1 stycznia 2009 roku to data szczególna w historii szkoły - Rada Powiatu podejmuje uchwałę o usamodzielnieniu Technikum Górniczego oraz nadaniu nazwy: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Od września 2009 r. zwiększyła się liczba dostępnych kierunków. Oprócz Technikum Górniczego w Zespole Szkół Górniczych istnieje Technikum Elektryczne oraz szkoły dla dorosłych: Zaoczna Policealna Szkoła Górnicza i Zaoczna Policealna Szkoła Elektryczna. TG i TE - łącznie 244 uczniów, ZPSG i ZPSE - łącznie 225 słuchaczy.

Uczniowie ZSG
W Zespole Szkół Górniczych kształcą się nie tylko mieszkańcy Łęcznej czy Powiatu Łęczyńskiego, ale i dalszych okolic. Uczniowie dojeżdżają z Ludwina, Puchaczowa, Cycowa, Głębokiego, Milejowa, Wierzbicy, Nadrybia, Stefanowa, Dratowa, Zezulina, Trawnik, Kaniwoli, Rogóźna, Turowoli, Krasnego, Rozpłucia, Urszulina, Orzechowa, Siedliszcza i Lublina...

Praktyki w kopalni
Już w 2005 roku została podpisana umowa z Lubelskim Węglem "Bogdanką" S.A. zapewniająca uczniom praktyczną naukę zawodu w kopalni "Bogdanka".  Uczniowie klas pierwszych jesienią odbywają wycieczkę do kopalni, gdzie zwiedzają zakład przeróbczy. Na wiosnę zapoznają się z pracą na dole. Uczniowie klas II i III mają zaplanowany jeden dzień praktyki w kopalni "Bogdanka" klasy II na powierzchni, klasy III na dole.

Pierwsza matura i egzamin zawodowy - rok 2009
Nauka w Zespole Szkół Górniczych kończy się uzyskaniem dyplomu technika górnictwa podziemnego i technika elektryka, uczniowie mogą również przystąpić do egzaminu dojrzałości. Pierwsze egzaminy w roku szkolnym 2008/2009 wypadły świetnie.

Dyrekcja szkoły

2005/2006 - 2006/2007
Dyrektor - mgr Waldemar Kolanowski
Wicedyrektor - mgr Magdalena Dyndur

2007/2008 - do 31 grudnia 2008
Dyrektor - mgr Arkadiusz Marucha
Wicedyrektor - mgr Waldemar Kolanowski

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009
P.o. dyrektora - mgr Waldemar Kolanowski

Od września 2009
Dyrektor - mgr Arkadiusz Marucha

Od września 2011
Wicedyrektor - mgr Edyta Król (w latach 2011-2017)

Od lutego 2012
Wicedyrektor - mgr Maria Jarmuł-Snopek