Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 4 września 2017 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14 października 2017 r. - Dzień Edukacji Narodowej (sobota)
 • 11 listopada 20176 r. - Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
 • 23 - 31 grudnia 2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • styczeń - luty 2018 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 11.01.2018 r. część pisemna, 10.01.2018 r. część praktyczna, od 12.01 do 17.01.2018 r. model "w", "wk" i "dk"
 • 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.-  Ferie zimowe: województwo lubelskie
 • 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 27 kwietnia 2018 r. - Zakończenie zajęć w klasach czwartych
 • 4 - 22 maja 2018 r. - Egzamin maturalny
 • 31 maja 2018 r. - Boże Ciało (czwartek)
 • czerwiwc - lipiec 2018 r.  - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 19.06.2018 r. część pisemna, 26.06.2018 r. część praktyczna, od 22.06 do 4.07.2018 r. model "w", "wk" i "dk"
 • 22 czerwca 2018 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - Ferie letnie

KONIEC SEMESTRU I

15 grudnia 2017 r. - klasy czwarte
19 stycznia 2018 r. - klasy 1-3

PRAKTYKI ZAWODOWE

2a

2.10.2017 r. - 13.10.2017 r.

2m

16.10.2017 r. - 28.10.2017 r.

3d

15.01.2018 r. - 26.01.2018 r.

3a

29.01.2018 r. - 9. 02.2018 r.