Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 3 września 2018 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14 października 2018 r. - Dzień Edukacji Narodowej (niedziela)
 • 11 listopada 2018 r. - Narodowe Święto Niepodległości (niedziela)
 • 22 - 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • styczeń - luty 2019 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 10.01.2019 r. część pisemna, 9.01.2019 r. część praktyczna model d, od 11.01 2019 r. model "w", "wk" i "dk"
 • 11 lutego - 22 lutego 2019 r.-  Ferie zimowe: województwo lubelskie
 • 18  - 23 kwietnia 2019 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 kwietnia 2019 r. - Zakończenie zajęć w klasach czwartych
 • 6 - 22 maja 2019 r. - Egzamin maturalny
 • czerwiwc - lipiec 2019 r.  - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 19.06.2019 r. część pisemna, 26.06.2019 r. część praktyczna, od 22.06 do 4.07.2019 r. model "w", "wk" i "dk"
 • 21 czerwca 2019 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - Ferie letnie

KONIEC SEMESTRU I

14 grudnia 2018 r. - klasy czwarte
18 stycznia 2019 r. - klasy 1-3

PRAKTYKI ZAWODOWE

klasa

zawód

termin praktyk

2a

technik górnictwa podziemnego

15. 10. 2016 r. – 26. 10. 2018 r.

2m

technik mechanik

5. 11. 2018 r. – 16. 11. 2018 r.

2d

technik elektryk

19. 11. 2018 r. – 30.11. 2018 r.

3a

technik elektryk

technik górnictwa podziemnego

14. 01. 2019 r. – 25. 01. 2019 r.

3m

technik mechanik

28. 01. 2019 r. – 8. 02. 2019 r.