Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności


Oświadczenie o gromadzeniu i ochronie danych osobowych

Pobieranie skierowań na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami