Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie

21 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył się pierwszy etap Barbórkowego Konkursu Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie. Wzięły w nim udział 24 uczniów. Konkurs przeprowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych Henryk Harmasz.

Etap wewnątrzszkolny wyłonił pięciu zwycięzców. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Łukasz Rączka IVb (42 p.), Paweł Filipek (39 p.), Patryk Małyska IVm (38 p.), Jakub Andrejuk (37 p.) oraz Łucja Grabczak (34 p.) IIIc.

Uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 60 pytań, na udzielenie odpowiedzi mieli aż 60 min. Przy eliminacjach międzyszkolnych będzie to jedynie pół godziny. Rozwiązując test trzeba było wiedzieć np. Jaka wodą należy zasila zbiorniki wodne i rurociągi przeciwpożarowe w zakładzie górniczym?, W jakich warunkach wolno przeprowadzi rozładunek z przenośnika będącego w ruchu? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzy pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Jaka może być maksymalna prędkość prądu powietrza w wyrobiskach korytarzowych?

Kolejny, międzyszkolny etap konkursu odbędzie się w ZSG 24 listopada o godz. 10.00 w Sali im. Jana Samsonowicza.