Konsultacje nauczycieli z rodzicami 2016/2017
- pdf


Wychowawcy klas

Klasa Ia - Eliza Szymańska

Klasa Im - Grzegorz Mazur

Klasa Id
Marzena Golan

Klasa IIa - Marta Laska - Szymajda

Klasa IIm - Angelika Biesiada

Klasa IIIa - Łukasz Pieczyński

Klasa IIIm - Magdalena Proć

Klasa IIId - Adam Matej

klasa IVa - Andrzej Pytka

Klasa IVb
Ewa Pytka

Klasa IVc - Piotr Gałat

Klasa IVm - Łukasz Duda

Klasa IVd - Tomasz Saran