MATURA 2020


19 czerwca 2020 r.

geografia pr 
zdający przychodzą do szkoły od godziny 8
30


24 czerwca 2020 r.

fizyka pr
 
zdający przychodzą do szkoły od godziny 830


26 czerwca 2020 r.


język rosyjski

 
zdający przychodzą do szkołyod godziny 830
Przed przyjściem na maturęnależy szczegółowo zapoznać się z proceduramizamieszczonymi poniżej


i postępować ściśle z zawartymi tam wytycznymi!

Procedury przeprowadzania egzaminów w ZSG w Łęcznej

Matura 2020. Harmonogram egzaminów - pobierz

Egzaminy rozpoczną się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego. Matura będzie tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Harmonogram egzaminów maturalnych  w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 


W TYM ROKU SZKOLNYM ODBYWA SIĘ TYLKO MATURA PISEMNA.


Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.