Opiekunowie semestrów 2019/2020

Kursy kwalifikacyjne


OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW KKZ

rok szkolny 2019/2020

 

MG.11c

Janina Sobala

MG.11b

Ewa Pytka

MG.39a

Stanisława Ciężar

M.44c

Tadeusz Drozd

EE.05/EE.26a

Zbigniew Dyrka

MG.20a

Benedykt Porębski