Opiekunowie semestrów 2017/2018

Kursy kwalifikacyjne


M.11 b -  technik górnictwa podziemnego - Stanisłwa Ciężar
M.11 c -  technik górnictwa podziemnego - Leszek Kolanowski
M.11 d  - technik górnictwa podziemnego - Janina Sobala
M.39 a - technik górnictwa podzemnego - Henryk Harmasz
M.20 a - technik mechanik - Grzegorz Mazur
M.20 b - technik mechanik - Tadeusz Drozd
E.07 b - technik elektryk - Paweł Duda
E.07 c - technik elektryk - Anita Golec
E.24 a - technik elektryk - Zbigniew Dyrka