Opiekunowie semestrów 2018/2019

Kursy kwalifikacyjne


MG.11 a -  technik górnictwa podziemnego - Andrzej Pytka
M.11 e - technik górnictwa podziemnego - Stanisława Ciężar
M.11 d/M.39 d -  technik górnictwa podziemnego - Janina Sobala
M.39 c  - technik górnictwa podziemnego - Leszek Kolanowski
M.20 c - technik mechanik - Benedykt Porębski
M.20 b/M.44 b - technik mechanik - Tadeusz Drozd
E.08 c/E.24 c - technik elektryk - Jarosław Małyska
E.24 b - technik elektryk - Paweł Duda
EE.05 a - technik elektryk - Zbigniew Dyrka