Rok szkolny 2019/2020


Wykaz obowiązujących podręczników

w Technikum Górniczym i Politechnicznym  


dla klas pierwszych V letniego technikum (po szkole podstawowej)

(pobierz)dla klas pierwszych IV letniego technikum (po gimnazjum)


(pobierz)


dla klas kontynuujących 

(pobierz)