Terminy postępowania rekrutacyjnego

Etapy rekrutacji do Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Etap I

Krok 1 – Otworzyć zakładkę e-podania.

Krok 2 – Kliknąć ikonę/link z wybranym zawodem.

Krok 3 – Wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły.

Krok 4 – Zatwierdzić wykonaną akcję przyciskiem prześlij.

W tym momencie jesteś kandydatem do przyjęcia.

 

Etap II

Krok 1 – Wysłać skan lub zdjęcie (po otrzymaniu dokumentów):

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

na adres: rekrutacja@zsg-leczna.pl do 11 sierpnia 2020 r.

W tym momencie jesteś zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły (listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą wywieszone na drzwiach wejściowych budynku szkoły 12 sierpnia 2020 r.).

 

Etap III - Osobisty

Krok 1 – Potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez:

1. Złożenie oryginałów do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 :

    - świadectwa ukończenia szkoły

    - zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2. Pobranie skierowania na badania lekarskie z sekretariatu szkoły.

3. Wypełnienie teczki ucznia (dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w sekretariacie szkoły)

Krok 2 – Złożenie dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jesteś przyjęty do szkoły!

Listy osób przyjętych do szkoły będą wywieszone na drzwiach wejściowych budynku szkoły 19 sierpnia 2020 r.

Prezentacja o szkole


Oferta edukacyjna na rok 2020/2021

Uwaga!

Nabór do szkoły prowadzony będzie elektronicznie
od 15 czerwca 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.


Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020