Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Opiekun

mgr inż. Grzegorz Mazur

Przewodniczący - Filip Roczon, kl. 3m
Zastępca - Adam Serej, kl.1a
Skarbnik - Adrian Kot, kl. 1m
Z-ca skarbnika - Albert Skrobowski, kl. 3m

Członkowie
Krzysztof Podlodowski, kl. 1a
Jacek Dylewski, kl. 1m
Jakub Osipiuk, kl.1m
Karol Kwiatkowski, kl. 3m
Michał Krzyżanowski, kl. 3m
Sebastian Kolbiarz, kl. 3d