Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Opiekun

mgr Zbigniew Dyrka

Przewodniczący - Jakub Krzychowiec, kl. 3a
Zastępca - Jakub Cielebąk, kl.1m
Skarbnik - Jakub Stankiewicz, kl. 2m
Z-ca skarbnika - Robert Ośko, kl. 3m

Członkowie
Michał Dobrzyński, kl. 1a
Przemysław Dębiec, kl. 2a
Dariusz Tkacz, kl.1a
Hubert Kaczanowski, kl. 1d
Jakub Osipiuk, kl. 2m
Kacper Oleszek, kl. 2a
Paweł Bawolski, kl. 1a