Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Opiekun

mgr Zbigniew Dyrka

Przewodniczący - Krzysztof Podlodowski, kl. 2a
Zastępca - Jakub Kobylarz, kl.1d
Skarbnik - Kacper Oleszek, kl. 1m
Z-ca skarbnika - Przemysław Dębiec, kl. 2a

Członkowie
Hubert Kaczanowski, kl. 1d
Mateusz Pastuszak, kl. 1m
Konrad Urbański, kl.1m
Mateusz Foltyn, kl. 1m
Kacper Kociuba, kl. 3ae
Adam Serej, kl. 2a