Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej (Technikum Górnicze i Politechniczne
oraz  Branżowa Szkoła I stopnia)  
na rok szkolny 2019/2020 prowadzi nabór do klas pierwszych
w następujących zawodach:

 

Technikum Górnicze i Politechniczne:

- technik górnictwa podziemnego

- technik przerobki kopalin stałych

- technik elektryk

- technik energetyk

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

- technik mechanik


Branżowa Szkoła I stopnia

- górnik eksploatacji podziemnej

- mechanik precyzyjny

- ślusarz

- elektryk

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas I publicznych szkół ponadpodstawowych