Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
(Technikum Górnicze i Politechniczne oraz  Branżowa Szkoła I stopnia)  
na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór do klas pierwszych
w następujących zawodach:


 Technikum Górnicze i Politechniczne:

- technik górnictwa podziemnego

- technik przeróbki kopalin stałych

- technik elektryk

- technik energetyk

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

- technik mechanik

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  NOWOŚĆ 
Branżowa Szkoła I stopnia

- górnik eksploatacji podziemnej

- elektromechanik

- ślusarz

- elektryk