Tradycje górnicze w szkole

Tradycje górnicze w Polsce pielęgnuje wiele środowisk górniczych, ich kultywowanie wpisane jest również w działania Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Szkoła upowszechnia wiedzę o historii górnictwa, a także propaguje i kultywuje tradycje górnicze. W szczególny sposób obchodzone jest górnicze święto – Barbórka. Uczniowie tego dnia uczestniczą w uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji górniczej braci. Natomiast szkolne obchody Dnia Górnika połączone są z tradycją pasowania pierwszoklasistów na adepta górniczego zawodu.

Z okazji górniczego święta szkoła organizuje Powiatowy Turniej Barbórkowy w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły, Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych, Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie. Co roku uczniowie uczestniczą też w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Propagowanie tradycji górniczych odbywa się również poprzez organizację spotkań z osobami związanymi z zawodem górniczym: wykładowcami AGH, z artystą malarzem, emerytowanym górnikiem Walentym Bąbelewskim, odbywały się także spotkania z pisarzem, byłym górnikiem Stanisławem Luchowskim.